Grup Sorigué

Valors

Integració unida a diversificació:
Des dels anys setanta, la nostra voluntat ha estat integrar verticalment el nostre negoci amb l'objectiu d'executar els processos productius de principi a fi: des de l'obtenció de matèria primera fins al transport i la retirada d'enderrocs i residus. Ara, aprofitant les sinergies entre les nostres empreses, podem oferir solucions integrals sota una sola direcció.

Eficiència
Al Grup Sorigué sempre hem treballat per tal d’obtenir els millors resultats de cada procés, amb uns estàndards de màxima qualitat al menor cost possible. Sabem millorar la rendibilitat mantenint l'excel•lència operativa. Optimitzem les inversions, els recursos i els mitjans emprats en qualsevol obra o servei. Tot això s'ha traduït en un prestigi reconegut en el sector.

Solidesa
Oferim la solvència i la professionalitat d'un conglomerat d'empreses sòlid, amb més de mig segle d'experiència en el sector de la construcció i els seus materials. Empreses amb un gran nivell de recursos propis i amb processos de creixement que prioritzen l'autofinançament. Som un Grup dinàmic d'empreses consolidades orientat a la creació de valor sostingut, amb una estructura sòlida, i alhora flexible, que afavoreix l'adequació oportuna a les demandes del mercat.

El valor de les persones
Considerem les persones com l'actiu principal del Grup, la qual cosa es tradueix en la creació de llocs de treball estables i segurs que afavoreixin el desenvolupament professional i personal dels empleats. Fomentem l'existència de vincles entre l'equip de treball i el conjunt de l'empresa, i promovem la cohesió a través dels canals de comunicació i informació necessaris. D’altra banda, assumim la prevenció de riscos laborals com un compromís de primer nivell en tots els àmbits de l'empresa.

Responsabilitat social
Som pioners a l’hora d’aplicar polítiques de responsabilitat social corporativa, sota el principi de retornar a la societat una part de la riquesa que generen les nostres empreses. Desenvolupem aquesta tasca a través de la Fundació Sorigué i altres entitats col•laboradores en múltiples àmbits: formació ocupacional de persones amb disminució psíquica, beques d'estudi per a ampliació d'estudis universitaris, ajudes socials, promoció d'habitatges protegits, convenis culturals, creació a Lleida d'un centre cultural de prestigi internacional, etc.

Galeria d'imatges
Imatges d'obres realitzades per empreses del Grup Sorigué
Directori
Llistat i dades de contacte de les nostres empreses
Treballa amb nosaltres
Consulta les ofertes de treball o envía'ns el teu currículum
Empreses del Grup Sorigué
Accedeix a les empreses del Grup Sorigué