Grup Sorigué

Qualitat, Prevenció i Medi Ambient

Medi ambient

Els criteris que en matèria mediambiental aplica el Grup Sorigué a les seves línies d'activitat diverses es basen en la implantació de sistemes de gestió ambiental certificats per entitats acreditades. Aquests sistemes de gestió tenen una rellevància especial a les Àrees de Negoci l'activitat de les quals pot comportar algun risc per al medi ambient.

Les Divisions de Construcció, Industrial, Concessions, Conservació d'Infraestructures i Immobiliari, la de Materials i la d'Asfalts tenen implantat un sistema de gestió ambiental basat en la norma UNE-EN ISO 14001. Des de 1999 disposem d'aquesta certificació, successivament renovada, que està avalada actualment per AENOR. Això significa que disposem de sistemes per utilitzar i tractar, de forma adequada i respectuosa amb el medi ambient, els residus i els materials perillosos i contaminants que puguin formar part de la nostra activitat constructiva, de serveis industrials o de producció de materials. La pràctica d'auditories també determina la bondat de la gestió sobre els riscos ambientals i analitza les mesures aplicades, que segueixen obligatòriament les pautes que s’estableixen a les BPA (Bones Pràctiques Ambientals).

A la Divisió d'Asfalts, ostentem el lideratge en l’àmbit nacional en el reciclatge de paviments asfàltics en fred i en calent, amb mètodes propis dissenyats per evitar l'enorme generació de residus que suposa la demolició asfàltica. La millora, des del punt de vista ambiental, dels processos de producció de la barreja asfàltica ens ha dut a desenvolupar un programa informàtic propi –que s’ha presentat en diferents congressos nacionals i internacionals- basat en el concepte d'anàlisi del cicle de vida. Això ens permet quantificar emissions, consums i residus en les diferents modalitats de producció.

A la Divisió de Materials, les explotacions per al subministrament d'àrids disposen totes de mètodes de producció avançats que integren plans de gestió ambiental. En aquesta activitat, és de la màxima importància la reducció de l'impacte, especialment mitjançant plans de restauració de les àrees explotades. Com a exemples d'execució d'aquests plans, és interessant esmentar la plantació de 13 Ha d'oliveres a Menàrguens i de 20 Ha de pollancres a Rufea.

Dins de la Divisió de Logística i Diversificació, l'empresa Nordvert, S.L. es dedica a la gestió integral de tot tipus de residus, tant de la construcció com de la indústria, amb plantes pròpies de reciclatge degudament autoritzades per l'Agència Catalana de Residus.

Al Grup Sorigué disposem també d'una central de cogeneració elèctrica, amb reaprofitament de la calor de combustió per a la reducció del consum energètic en diferents processos industrials: en la fabricació de barreges asfàltiques, climatització d'instal•lacions i subministrament de vapor d'aigua per a la producció de prefabricats de formigó.

Galeria d'imatges
Imatges d'obres realitzades per empreses del Grup Sorigué
Directori
Llistat i dades de contacte de les nostres empreses
Treballa amb nosaltres
Consulta les ofertes de treball o envía'ns el teu currículum
Empreses del Grup Sorigué
Accedeix a les empreses del Grup Sorigué