Grup Sorigué

Qualitat, Prevenció i Medi Ambient

Qualitat

Garantim la qualitat dels nostres productes i serveis com a primera premissa per tal d’obtenir la màxima satisfacció dels nostres clients.

Actualment, els sistemes de control de qualitat estan perfectament tipificats en els diferents sectors productius, i els organismes certificadors acrediten l'aplicació d'aquests sistemes. El Grup Sorigué disposa, a les seves diferents empreses, dels certificats de qualitat més avançats. Tant en Construcció, Industrial, Concessions, Conservació d'Infraestructures, Materials i Asfalts, les empreses del Grup Sorigué disposen dels certificats UNE-EN ISO 9001 o UNE-EN ISO 9002, que acrediten els màxims estàndards en sistemes de gestió de qualitat.

Ja que forma part dels protocols establerts, hem dut a terme 36 auditories internes durant l'any 2006, en deu unitats productives de construcció i 22 en asfalts. També, durant l'any 2006, hem dut a terme, en construcció, 44 enquestes de satisfacció del client, amb un resultat favorable, i en asfalts hem elaborat un ampli estudi de satisfacció entre 50 clients.

A la Divisió de Materials, els àrids de les nostres explotacions i els prefabricats de formigó disposen del preceptiu marcat CE, que s'exigeix per a la comercialització d'aquests productes a la Unió Europea. També disposem de laboratoris propis de control per tal de garantir la qualitat dels nostres productes, laboratoris que van més enllà de l’autocontrol i que cal considerar centres d'I+D+i.

Finalment, hem participat activament en el desenvolupament i difusió de les normes harmonitzades per a productes de la construcció de carreteres, i hem treballat per poder disposar del marcat CE de barreges bituminoses en calent, d'obligat compliment des de l’1 de març de 2008.

Galeria d'imatges
Imatges d'obres realitzades per empreses del Grup Sorigué
Directori
Llistat i dades de contacte de les nostres empreses
Treballa amb nosaltres
Consulta les ofertes de treball o envía'ns el teu currículum
Empreses del Grup Sorigué
Accedeix a les empreses del Grup Sorigué